Máy kiểm tra độ dày C640

Nhờ nghiên cứu, phát triển, cải tiến sản phẩm, Máy kiểm tra độ dày Labthink C640 sử dụng cảm biến dịch chuyển với độ chính xác cao, được hỗ trợ bới công nghệ kiểm soát chuyên nghiệp hiện đại và khoa học, chính điều đó đã giúp C640 trở lên ổn định và chính.