Máy kiểm tra độ dày CHY-C2A

Máy kiểm tra độ dày CHY-C2A được thiết kế dựa trên phương pháp tiếp xúc cơ học, thiết bị đảm bảo các tiêu chuẩn và độ chính xác về dữ liệu kiểm tra, được ứng dụng để kiểm tra độ dày của các loại màng nhựa, tấm, màng chắn, giấy, phôi, tấm silicon và các vật liệu có độ dày nằm trong dải tiêu chuẩn.