Máy kiểm tra độ thẩm thấu khí VAC-VBS(Oxy, CO2, N2)

VAC-VBS hoạt động dựa trên phương pháp chênh lệch áp suất, và được xem là thiết bị chuyên dụng cho việc đo lường tỷ lệ thẩm thấu khí của các loại màng, tấm, các vật liệu có tính ngăn cản cao và các loại màng nhôm