Máy kiểm tra hàn dán nóng HST-H3

Thiết b kim tra hàn dán nóng HST-H3 dựa trên phương pháp hàn nóng và là thiết bị chuyên nghiệp để đo lường nhiệt độ hàn dán, thời gian dừng, và áp suất của các loại màng phức để từ đó đưa ra các hướng dẫn và kiến nghị sản xuất. Thiết bị này được sử dụng các thanh gia nhiệt với thiết kế đặc biệt, nó hoàn toàn phù với tiêu chuẩn của nhiều quốc gia và quốc tế.