Máy kiểm tra hàn dán nóng HST-H6

Thiết b kim tra hàn dán nóng HST-H6 các mu để kim tra các thông s dán theo yêu cu ca các tiêu chun tương đối trên màng mng, giy gói và các màng dát mng dán nóng khác. Các thông s dán nóng này bao gm nhit độ dán, thi gian dán và áp sut dán nóng. Các đim nóng chy khác nhau, độ bn nhit, độ lng, và độ dày ca các cht liu có th gây ra các đặc đim dán nóng khác nhau, chính điu này to ra các k thut dán nóng khác nhau rõ rt.