Máy kiểm tra hệ số ma sát MXD-01A (COF)

Thiết b kim tra h s ma sát MXD-01A được dùng trong các thí nghim đo h s ma sát động và ma sát tĩnh trên màng nha, màng lá kim loi, giy và các vt liu khác. Người s dng có th điu khin các ch s k thut liên quan đến cht lượng cũng như đặc đim đóng gói ca bao bì, tc độ ca máy đóng gói, v.v… bng cách kim tra độ trơn phng ca vt liu.