Máy kiểm tra lực kéo MED-01

Máy kiểm tra lực kéo

Máy kiểm tra độ bền bao bì y tế Labthink MED-01

MED-01 là máy thử độ bền kéo bao bì chuyên dùng cho kiểm tra độ bền của bao bì y tế. Dụng cụ này được trang bị với hơn 100 kẹp cho các thử nghiệm của hơn 1000 vật liệu. Và tùy biến cũng có sẵn để kiểm tra chất liệu đặc biệt.