Máy kiểm tra lực kéo XLW(M)

Máy kim tra lc kéo XLW (M) là dòng máy đo lc kéo được thiết kế chuyên nghip cho độ bn kéo, th nghim kéo dài, lt kim tra và tính cht vt lý khác kim tra vt liu linh hot vi độ chính xác cao (1 %) và loadcell dài thêm.