Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước C360H (WVTR, ASTM E96)

Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước C360H hoạt động dựa trên phương pháp cốc, được ứng dụng để đo lường tỷ lệ thẩm thấu hơi nước của các mẫu màng. Máy được trang bị cảm biến với độ chính xác cao, có thể test với độ phân giải là 0.0001g. Cảm biến cũng cung cấp độ nhạy kiểm tra tuyệt vời.