Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước W3/0120 (WVTR. ASTM E96)

Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước W3/0120 hoạt động dựa trên phương pháp cốc, được ứng dụng để đo lường tỷ lệ thẩm thấu hơi nước của màng nhựa, màng phức hợp, tấm và các vật liệu sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm và các ngành công nghiệp khác. Bằng việc kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước, các chỉ số kỹ thuật của vật liệu sẽ được kiểm soát tốt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất.