Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước W3/030 (WVTR, ASTM E96)

Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước W3/030 hoạt động dựa trên phương pháp cốc, được ứng dụng để đo lường tỷ lệ thẩm thấu hơi nước của màng nhựa, màng phức hợp, tấm và các vật liệu khác được sử dụng trong ngành công nghiệp y học và xây dựng. Bằng việc kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước, các chỉ số kỹ thuật của vật liệu sẽ được kiểm soát tốt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất.