Máy kiểm tra thẩm thấu khí G2/131(Oxy, CO2, N2)

Máy kiểm tra thẩm thấu khí G2/131 hoạt động dựa trên phương pháp chênh lệch áp suất và là một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép đo lường tỷ lệ truyền khí cũng như hệ số hòa tan, hệ số khuếch tán, hệ số thẩm thấu của màng nhựa, màng hỗn hợp, vật liệu có tính ngăn cản cao, tấm phim và màng nhôm ở nhiệt độ khác nhau.