Máy kiểm tra thẩm thấu khí G2/132 (Oxy, CO2, N2)

Máy kiểm tra thẩm thấu khí G2/132 (OTR/GTR)được thiết kế để đo lường thẩm thấu khí cũng như hệ số hòa tan, hệ số khuếch tán, hệ số thẩm thấu của các loại màng. Thiết bị được công nhận là sang chế của Labthink và có thể kiểm tra 3 mẫu với kết quả trung bình.