Máy kiểm tra thẩm thấu khí VAC-V3(Oxy, CO2, N2)

Máy kiểm tra thẩm thấu khí VAC-V3 (OTR/GTR)hoạt động dựa trên phương pháp áp suất vi sai và là một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép đo lường tỷ lệ truyền khí cũng như hệ số hòa tan, hệ số khuếch tán, hệ số thẩm thấu của màng nhựa, màng hỗn hợp, vật liệu có tính ngăn cản cao, tấm phim và màng nhôm.